Sequitur betyder att vägleda och just att vägleda återfinns överlag i vår verksamhet

Vår ambition är att deltagare som kommer till Sequitur ska få en fungerande rytm och struktur som är anpassade efter personernas egna behov. Vår målsättning är att alla våra deltagare ska ha en stimulerande vardag vilket skapar livskvalitet.

Vår mission är att minska utanförskapet och öka självständigheten för individer med en NPF funktionsnedsättning.

Marie Engström som grundare av företaget har lång erfarenhet av att arbeta med människor, processer och arbetsflöden både inom offentlig verksamhet och privat näringsliv. Marie har stor kunskap inom pedagogik, individ och grupputveckling, handledning ledarskap och inom området funktionsnedsättning och daglig verksamhet.

Sequitur startades 2005 som enskild firma men blev ett aktiebolag 2007. 2008 inleddes ett samarbete med arbetsförmedlingen. Då uppdragen ökade och företaget bestod av fler personer separerades verksamhet inom privat näringsliv och offentlig sektor, Sequitur Consulting bildades. 2011 öppnades den dagliga verksamheten i Vällingby och därmed skapades Sequitur LSS.