Motiverande insatser

 
 

Alexandra Lindgren 
alexandra.lindgren@sequitur.se
08 684 463 00

Motiverande insatser som gör skillnad 

Vi arbetar med att motivera personer som har tappat motivation, dygnsrytm och sammanhang, s.k. hemmasittare. Orsakerna kan vara många och vi anser lösningen ligger i att arbeta individuellt och tillsammans med nätverket. Att ta ett steg i taget, vara lyhörd och flexibel.

För detta har vi tagit fram ett program och strategi där målet är att komma regelbundet till vår dagliga verksamhet. Vill du veta mer? Ring 08 684 463 00 och fråga efter Alexandra Lindgren