Daglig verksamhet

VI BÖRJAR DÄR DU ÄR OCH SLUTAR DÄR DU VILL

Sequitur LSS är en daglig verksamhet som riktar sig till personer inom Neuropsykiatriska funktionshinder och Autismspektra, bl.a Högfungerande Asperger.

VAD VI GÖR 

Vi arbetar i projektform utifrån det du tycker om att göra. Projekten kan vara individuella och/ eller i grupp och medför struktur. Grafisk formgivning, spelutveckling, programmering, skriva, skapande och efterbearbetning av trycksaker. Vi stödjer dig också om din ambition är att söka dig till en hållbar praktikplats och om du har målet, en anställning så stödjer vi dig med det.

GRUNDFILOSOFI OCH MÅLSÄTTNING

Vi anser att en förutsättning för att människor skall utvecklas är att man är motiverad och att man lättare lär sig sådant man är motiverad att lära sig. Detta ligger som grund för din individuella utvecklingsplan. Målsättningen är att öka förståelsen för sina behov och förutsättningar för att underlätta utveckling och att du skapar meningsfullhet och sammanhang i en simulerande miljö där du får möjlighet att öka självständighet och utveckla dina kompetenser.

utbildning