Marie Engström

 Marie Engström
marie.engstrom@sequitur.se
08 682 463 02

Arbetsgivarstöd 

Vi hjälper dig som arbetsgivare eller chef i ditt arbetsgivaransvar och ledarskap. Upplever du att det är svårt att vara ledare när en av dina anställda har en diagnos inom Neuropsykiatriskt område d.v.s.  asperger eller ADHD med flera.

Ofta kan man känna en osäkerhet och känna att man inte vet hur att agera. Varför det blir så kan handla om många saker. Bristande kunskap om hur man kan underlätta kommunikation och arbetssätt är en.  Det finns många generaliseringar men också personer med dessa svårigheter är individer vilket gör att det inte finns någon universallösning

Vi kan hjälpa dig med att öka din kunskap samt att hitta lösningar så att den anställde kommer till rätta. Det kan gälla kommunikation, arbetssätt eller något annat. Kontakta Marie Engström om du vill veta mer.